Sauces/Dressing

 • Regal Tomato sauce
  Tomato sauce
 • Ketchup Regal
  Ketchup
 • Mayonnaise Regal
  Mayonnaise
 • Regal Garlic dressing
  Garlic dressing
 • Regal Mustard
  Mustard

Tomato sauce

REGAL Tomato sauce 540g

REGAL Tomato sauce 380g

Ketchup

REGAL Sweet Ketchup 450g

REGAL Hot Ketchup 450g

Mayonnaise

REGAL Maiomix - Mayonnaise dressing 420g

Garlic dressing

REGAL Garlic dressing 410g

Mustard

REGAL (Classic) Mustard 450g

REGAL (Sweet) Mustard 450g